blue-flower.jpg

Toiminnanohjausjärjestelmät (englanniksi ERP = enterprise resource planning) viittaa tietojärjelmiin, joilla hallitaan yrityksen sitoumuksia ja tapahtumia (myyntitilauksia, ostoja, tuotantoa, työsopimuksia jne...) ja muuta tietoa joita yritysten prosesseissa tarvitaan. Tämä tietojoukko sisältää yrityksen keskeiset toimintaa määrittävät tekijät (=resurssit), kuten nimikkeet, työntekijät, taloudelliset resurssit, käyttöomaisuuden, tuotantolaitteet jne. ja niihin liittyvät suunnitelmat.